Witamy na stronie Blogoslawieni.pl

Droga Boża jest doskonała, słowo Pana w ogniu wypróbowane. Tarczą jest dla wszystkich, którzy mu ufają. Bo któż jest Bogiem oprócz PANA? Któż skałą oprócz Boga naszego? To Bóg, który przepasuje mnie mocą i doskonałą czyni moją drogę (Ps 18:30-32).

Blogoslawieni.pl to serwis, w którym publikujemy kazania mp3, artykuły i świadectwa, informacje o sytuacji chrześcijan na świecie. Staramy sie propagować biblijną naukę poprzez wartościowe chrześcijańskie materiały.

Słowo dnia

„W gorliwości nie ustawając, płomienni duchem, Panu służcie!” (Rz 12:11 BW). Gorliwość to pojęcie, które opisuje żarliwe zaangażowanie w jakąś sprawę, wynikające z głębokiego przekonania serca. Chrześcijańska gorliwość wykracza poza entuzjazm czy ekscytację związaną z realizacją ważnej misji. To święty zapał, pełne pasji zaangażowanie w Boże sprawy, płonąca miłość, która nie zadowala się dobrymi chęciami, ale podejmuje wszelkie niezbędne kroki, aby dotrzeć do zamierzonego celu. Hebrajski termin tłumaczony, jako gorliwość dosłownie opisuje stan wrzenia, co jest doskonałą ilustracją rozpalenia ducha, wewnętrznego żaru, bulgoczącej lawy szukającej ujścia z głębi wulkanu. Jest to przeciwieństwo gnuśności i opieszałości, które są jak bagniste błoto uniemożliwiające się sprawne poruszanie. Dosłownie w powyższym wierszu...
więcej

Nagrania video

Boże wybranie - Charles Spurgeon

Apostołowie nie wstydzili się słowa "wybrani Boży", przeciwnie - byli z niego dumni. Nie obawiali się mówić o wybraniu. Obecnie ludzie przekręcili naukę o wybraniu świętych...

Ziarno posiane na skale - C.H. Spurgeon

Wielu chce mieć Chrystusa, gdy On głaszcze ich po policzku, ale nie chcą Go, gdy ich smaga. Idą oni za Panem, gdy im daje, ale nie mogą wierzyć w Boga, który zabiera. Taki...

Miła ofiara - John Bunyan

Duch prawidłowo skruszony i serce zgnębione, są czymś cennym w oczach Boga. To coś, co wykracza poza uczynki zewnętrzne. Dlatego też przewyższa to wszystkie ofiary, jakie możemy...

Daj nam Panie wytrwać w czasie burz

1. Daj nam Panie wytrwać w czasie burz, Byśmy tam przed Twoim tronem, Przed rycerstwem niezwalczonym Wieniec chwały otrzymali już! Ref: Trzymaj się, trzymaj się! Bracie,...

Człowiek pobożny miłuje Słowo Boże - Tomas Watson

Człowiek pobożny kocha nie tylko pociechy, ale i groźby Słowa Bożego. Taki człowiek wie, że litościwy Bóg nie chciałby abyśmy zginęli, dlatego też grozi nam litościwie,...

Czego chcemy? Słowo wyjaśnienia w sprawie społeczności chrześcijańskich

Słowo wyjaśnienia napisane w 1905 roku, przez ewangelickiego pastora K. Kulisza, o przebudzeniu na Śląsku Cieszyńskim, i powstałych w tym czasie zgromadzeniach. "Takie czasy,...

Chrystus pogromca szatana - Charles Spurgeon

Szatan liczył na potomków ludzkich, że przyłączą się do jego konfederacji. Lecz Bóg postanowił rozbić przymierze z piekłem i wzbudzić potomstwo, które ma walczyć przeciwko...

Doktryny Łaski - John Piper

Dla mojego kościoła, dla osób niepełnosprawnych w moim kościele, dla młodych i starszych, dla cierpiących i tych co mają się dobrze, Doktryny Łaski stały się życiem. Dla...

Grzesznicy w rękach rozgniewanego Boga - Jonathan Edwards

O grzeszniku! Rozważ straszliwe niebezpieczeństwo, w jakim się znajdujesz: nad wielkim piecem gniewu, szeroką i bezdenną czeluścią, pełną ognia gniewu, nad którą trzyma cię...

Książki

Pokora klejnot świętych

Andrew Murray

Pokora klejnot świętych Pokora a radość „Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Dlatego mam upodobanie w słabościach... albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny.” (2Kor 12:9-10 ) Ażeby apostoł Paweł nie wynosił się z powodu otrzymanych od Boga objawień, w ciało jego został wbity cierń (por. 2Kor 12:7 – prawdopodobnie bolesna fizyczna przypadłość). Gorącym pragnieniem apostoła... więcej

Bilbia online

Udostepniamy wersję online Biblii w dwóch przekładach: Biblia Gdańska oraz Uwspółcześniona Biblia Gdańska (Nowy Testament)

Pozostałe wpisy

Suwerenność Boga i modlitwa

Suwerenność Boga i modlitwa Jestem często pytany, "Jeżeli wierzysz, że Bóg sprawia wszystko zgodnie ze swoją wolą (Ef 1:11) i że Jego wiedza o wszystkim w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości jest nieomylna, jaki zatem jest cel by modlić się aby coś się wydarzyło?" Zwykle to pytanie jest zadawane odnośnie ludzkich decyzji: "Jeśli Bóg przeznaczył niektórych by byli Jego synami i wybrał ich przed założeniem... więcej 

Pan Bóg jest obecny

Pan Bóg jest obecny Gerhard Tersteegen - autor słów, urodził się w Niemczech w 1697. Kiedy poznał Chrystusa, postanowił całkowicie poświęcić swoje życie Zbawicielowi. W wieku 22 lat, zamieszkał w małym, bardzo skromnym domku, gdzie nauczał o Królestwie Niebieskim. Aby się utrzymać, po 10 godzin dziennie tkał na krośnie jedwabne wstążki. W modlitwie spędzał 2 godziny dziennie. Z powodu takiego życia... więcej 

Wrzawa w kościele

Ale Pan jest w swym świętym przybytku. Umilknij przed nim, cała ziemio!” (Hab 2:20 ) „Ziemio, ziemio, ziemio, słuchaj słowa Pańskiego!” (Jr 22:29) Jaka atmosfera powinna panować w Kościele Jezusa Chrystusa? Milczenie, skupienie, nabożna cześć, czy wrzawa, rozgardiasz, hałas? W ważnych gabinetach, na salach kongresowych a także w kuluarach świata wrze jak w podskakującym na ogniu... więcej 

Obudź się, który śpisz

Obudź się, który śpisz „Obudź się, który śpisz, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus” (Ef 5:14) Wykładając te słowa chcę, za pomocą Bożą:dać opis śpiących, których Apostoł miał na myśli, wytłumaczyć znaczenie wezwania: "Obudź się, który śpisz, i powstań z martwych", wyjaśnić obietnicę, daną tym, którzy budzą się i powstają: "Zajaśnieje ci Chrystus!". Po pierwsze, co do śpiących.... więcej 

Zaproszenie Rycerza Prawdy

Zaproszenie Rycerza Prawdy Kiedy kilka tygodni temu ktoś starał się zaatakować moje dziecko, zacząłem zastanawiać się nad kwestią walki w życiu chrześcijanina. Dzięki Bogu sytuacja zagrożenia okazała się tylko próbą charakteru i w praktyce mogliśmy doświadczyć prawdy, o której pisał psalmista: „Bogu ufam, nie lękam się; Cóż mi może uczynić człowiek?” (Ps 56:12). Często w naszym życiu jest tak,... więcej 

O Boże, podtrzymaj mnie

W Liście do Hebrajczyków czytamy o bohaterach wiary, którzy „doświadczyli szyderstw i biczowania, ponadto kajdan i więzienia. Byli kamienowani, przerzynani piłą, doświadczani, zabijani mieczem, tułali się w owczych i kozich skórach, cierpieli niedostatek, ucisk, utrapienie; Których świat nie był godny. Błąkali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi" (Hbr... więcej