Dzień Modlitwy za Prześladowany Kościół

czcionka: Aa Aa Aa Aa
Dzień Modlitwy za Prześladowany Kościół Przyłącz się do modlitwy!

9 listopada 2014 roku po raz kolejny setki kościołów zgromadzi się na modlitwie za prześladowanych chrześcijan. Razem z pół milionem wspólnot z całego świata będziemy, również w Polsce, myśleć o naszych prześladowanych braciach i siostrach oraz wstawiać się za nimi w modlitwach. Tegoroczny Dzień Modlitwy za Prześladowany Kościół poświęcony jest Iranowi i Egiptowi.
Weź udział ze swoim Kościołem w międzynarodowej modlitwie.

Więcej informacji: Open Doors


Iran

W tym roku Iran znalazł się na 9. miejscu World Watch List, uzyskując ogólną liczbę 77 punktów, czyli o 5 więcej niż w poprzednim roku. Wzrost liczby przyznanych punktów wynika z wciąż pogarszającej się sytuacji chrześcijan. Głównym powodem prześladowań jest islamski ekstremizm. Islam jest tu religią państwową i wszystkie przepisy muszą być zgodne z oficjalną wykładnią prawa szariatu.

Prawie cała działalność chrześcijańska jest nielegalna, szczególnie gdy odbywa się w językach perskich. Chrześcijaństwo wciąż jest postrzegane jako zagrożenie dla reżimu, zwłaszcza że liczba jego wyznawców wzrasta. Podobno nawet dzieci politycznych i religijnych przywódców kraju porzucają islam na rzecz chrześcijaństwa.
Z represjami spotykają się szczególnie wierzący nawróceni z islamu, a także chrześcijanie ewangeliczni. Na tradycyjne, historyczne wspólnoty, takie jak Ormianie czy Asyryjczycy, wywiera się mniejszą presję, pod warunkiem jednak, że nie ewangelizują one muzułmanów.

Chrześcijanie podlegają presji we wszystkich sferach życia. Jej głównymi źródłami są głównie władze jak i rodzina. Każdy muzułmanin opuszczający islam naraża się na karę śmierci, a kościelne nabożeństwa są pod ścisłym nadzorem tajnej policji. Reżim skupia się na wynajdywaniu konwertytów z islamu i nawet Kościoły o silnej pozycji nie są w pełni bezpieczne.

Chociaż chrześcijańskie wspólnoty etniczne (Ormianie i Asyryjczycy) są oficjalnie uznanymi mniejszościami, a Iran oficjalnie gwarantuje wolność religijną, dostajemy jednak informacje o bezprawnych uwięzieniach, fizycznym znęcaniu się, nękaniu i dyskryminacji z powodu wyznania. Presja i ataki przeciwko wspólnotom chrześcijańskim nie ustają.

Wydaje się, że po wyborze na stanowisko prezydenta Hasana Rowhaniego w czerwcu 2013 r. Iran obrał nowy kierunek. Czas jednak pokaże, czy przełoży się to na polepszenie sytuacji chrześcijan w kraju. Tymczasem wśród irańskich muzułmanów wciąż rośnie ciekawość i zainteresowanie chrześcijaństwem (jak i innymi wyznaniami odmiennymi od islamu), co jest spowodowane utratą złudzeń i wszechobecnym szyizmem dofinansowywanym przez państwo.


Egipt

Uzyskawszy ogólną liczbę 61 pkt, Egipt znalazł się na wyższym miejscu w Światowym Indeksie Prześladowań w stosunku do roku ubiegłego. W minionym roku chrześcijanie w Egipcie, nie tylko ci którzy nawrócili się z islamu, lecz również ci z o wiele większej, rodzimej, wspólnoty koptyjskiej, byli poddawani wielkiej presji. Głównym motorem prześladowań chrześcijan w Egipcie jest ekstremizm islamski. Ponadto, duży wpływ na prześladowania mają paranoja totalnej władzy, oraz zorganizowana korupcja.

Niepowodzenia prezydenta Morsiego w podźwignięciu gospodarki kraju doprowadziły do masowych protestów w lipcu 2013 roku, które zakończyły się obaleniem przywódcy przez wojsko. Wkrótce po wojskowym zamachu stanu nastąpił gwałtowny wzrost przemocy na tle religijnym. Przemoc wymierzona była głownie przeciw koptyjskim chrześcijanom.
W sierpniu Bractwo Muzułmańskie dopuściło się spalenia trzydziestu ośmiu kościołów i zniszczenia dwudziestu trzech kolejnych. Wierzący wywodzący się z islamu zawsze byli ofiarami prześladowań, w odróżnieniu od członków dużej mniejszości koptyjskiej, która ma w tym kraju długą historię oraz wielu członków (ok. 10 mln). Nawróceni muzułmanie zazwyczaj spotykają się z prześladowaniem ze strony członków swoich rodzin.

Członkowie rodzin często karzą nawróconych na chrześcijaństwo, zarzucając im porzucenie islamu. W ostatnich latach sytuacja uległa zmianie. Wspólnoty chrześcijańskie o długiej historii również znalazły się na celowniku prześladowców. Nawróceni muzułmanie doświadczają licznych ograniczeń, są odrzucani przez swoich bliskich, zepchnięci na margines życia społecznego.
W sferze kościelnej kościół posiada autonomię, która jest generalnie respektowana, chociaż ostatnimi czasy Koptowie zaczynają napotykać przeszkody administracyjne.

Jak długo trwać będzie polityczna niestabilność, a gospodarka nie zacznie być odpowiednio kierowana, tak długo będzie dochodzić do społecznych protestów. Wraz ze wzrostem siły islamu, następuje stopniowy wzrost chęci pozbycia się chrześcijan z Egiptu.


Jeśli chcesz wiedzieć, jak pomóc cierpiącym za wiarę chrześcijanom, na stronie www.opendoors.pl dowiesz się więcej na temat sytuacji chrześcijan w świecie prześladowań.
Open Doors

Wyświetleń: 1968

Najnowsze chrześcijanie na świecie

 • Czas żniwa

  Oprócz całego szaleństwa w krajach arabskich, oprócz fanatyków, zniszczeń i morderstw, jest tutaj również Bóg! On podnosi swój Kościół mocniej niż kiedykolwiek. Radujcie się z... więcej 

 • Ogólnokrajowe modlitwy za morderców

 • Mam nadzieję, że będę potrafił wybaczyć

 • Jak w takiej sytuacji śpiewać pieśni pochwalne?

 • Niezbędna pomoc dla chrześcijan w Iraku i Syrii

 • Boko Haram zajmuje Mubi

 • Ratunek dla 16 000 rodzin

 • Dzień modlitwy za Irak

 • Irak, Walka o Mosul

 • Ucieczka z Mosulu