Kazania mp3

Z czego się cieszysz i nad czym płaczesz

Poszukiwaniem i radością naszych serc powinno być to, aby Bóg był uwielbiony w swoich dziełach, gdy objawiają się słuszne i sprawiedliwe Jego sądy, aby Boża wola działa się na ziemi tak jak dzieje się w niebie. Są też rzeczy, nad którymi powinniśmy płakać - ale wiedzmy, że świat nad nimi nie płacze.

Data:
Waga: 8.59 MB, Liczniki: 689

Jałmużna z tego co wewnątrz

"[...] Teraz wy, faryzeusze, oczyszczacie to, co jest na zewnątrz kubka i misy, ale to, co jest wewnątrz was, pełne jest zdzierstwa i nieprawości. Głupcy, czyż ten, który uczynił to, co jest na zewnątrz, nie uczynił też tego, co jest wewnątrz? Raczej z tego, co jest wewnątrz, dawajcie jałmużnę, a wszystko będzie dla was czyste." (Łk 11:39-41) Spójrzmy na to co jest we wnętrzu...

Data:
Waga: 14.52 MB, Liczniki: 750

Chrzest w obłoku i w morzu

Tak jak Izraelici byli oddzieleni od Egipcjan poprzez Obłok, tak i my, musimy być oddzieleni od świata przez wypełniającego nas Ducha Świętego. Tak jak naród Izraelski przeszedł przez morze, tak i my musimy przejść przez wodę chrztu. Te dwie sprawy oddzielają nas od świata, podobnie jak oddzieliły Izrael od Egiptu.

Data:
Waga: 11.42 MB, Liczniki: 1900

Złodziej Serc

Wielkie kradzieże i okrutne zbrodnie mają miejsce każdego dnia we wszystkich zakątkach ziemi, ale dlatego, że dokonywane są z wielką przebiegłością i subtelnością, uchodzą niezauważone...

Data:
Waga: 17.52 MB, Liczniki: 2633

Wiara zwyciężająca świat

Wiara, która zwycięża świat, to wiara niepoddająca się pokusom; to wiara o którą pytał Pan Jezus słowami: "ale czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę gdy przyjdzie?". Toczmy bój o wiarę, raz przekazaną świętym.

Data:
Waga: 18.65 MB, Liczniki: 2147

Psalm 16 - Zadowolenie w Bogu

Jedną z oznak wierzącego serca jest zadowolenie z tego, co daje Bóg, a także z tego, czego nas pozbawia. Serce ufające Bogu nie czuje się z niczego ograbione, nie ma w nim żalu, ani wyrzutów wobec Boga. Człowiek o takim sercu odczuwa radość, spokój i zadowolenie, którego nigdy nie znalazłby w świecie.

Data:
Waga: 4.03 MB, Liczniki: 2401

Drugie przykazanie

Nie tylko czczenie rzeźb i obrazów jest łamaniem drugiego przykazania. Istnieją inne formy, obecne w życiu chrześcijan, które są wystąpieniem przeciwko Bożemu nakazowi. Zdarzają się w domach chrześcijan podkowy zawieszone na szczęście, lub drzewka szczęścia. Ale bałwochwalstwem jest również chciwość - miłość i pragnienie pieniędzy.

Data:
Waga: 18.17 MB, Liczniki: 2067

Psalm 40 - Szukajmy Boga

Przychodząc na zgromadzenie możesz przyjąć dwie postawy: bierną - bez zaangażowania swego serca i tracić wówczas możliwość usłyszenia głosu Bożego, albo postawę serca pełną zaangażowania i wysiłku w szukaniu Go - wtedy Pan na pewno pozwoli ci siebie odnaleźć.

Data:
Waga: 3.84 MB, Liczniki: 1866

Zwycięstwo sprawiedliwości

Syn Boży usłuchał wezwania swego Ojca, by opuścić niebo i przyjść na hańbę i pośmiewisko, na podstępy i pułapki. Kiedy tobie Bóg powie: "Wyjdź", kiedy każe ci opuścić dotychczasową wygodną kryjówkę, miłe i bezpieczne miejsce w jakim jesteś - posłuchaj Go. Zostaw wszystko co masz i idź śladami Jezusa, a On doprowadzi cię do zwycięstwa.

Data:
Waga: 12.30 MB, Liczniki: 2025