Kazania tekst

Gorliwa modlitwa

Gorliwa modlitwa Wiersze te nie odnoszą się do formalnego, wzniosłego wygłaszania pięknej, kwiecistej litanii ani też do bezmyślnego klepania wyuczonego na pamięć pacierza. Raczej, jest w tych słowach intensywność wołania duszy, która wie, że tylko u Boga znajdzie ratunek, że jeśli On nie odpowie, to już nie ma gdzie się zwrócić. Dlatego będzie uporczywie prosić, błagać, narzekać i jęczeć, aż zostanie wysłuchana. więcej 

Czym jest prawdziwa modlitwa?

Czym jest prawdziwa modlitwa? Modlitwa to szczere, wrażliwe, pełne uczucia wylewanie serca lub duszy przed Bogiem, poprzez Chrystusa, w mocy i przy wsparciu Ducha Świętego, w celu otrzymania tego, co Bóg obiecał lub co jest zgodne z Jego Słowem, dla dobra Kościoła, przy podporządkowaniu się w wierze woli Bożej. W powyższym opisie można znaleźć siedem punktów. Modlitwa to: (1) szczere, (2) wrażliwe, (3) pełne uczucia wylewanie serca lub duszy przed Bogiem, poprzez Chrystusa, (4) poprzez moc lub wsparcie Ducha Świętego, (5) w celu otrzymania tego, co Bóg obiecał lub co jest zgodne z Jego Słowem, (6) dla dobra Kościoła, (7) przy podporządkowaniu się w wierze woli Bożej. więcej 

Starajcie się wejść przez wąską bramę

Starajcie się wejść przez wąską bramę Pewien człowiek zadał niegdyś pytanie Panu Jezusowi Chrystusowi: „Panie, czy tylko niewielu będzie zbawionych?". Odpowiedź Pana Jezusa jest bardzo ważna. Powiedział: „Starajcie się wejść przez wąską bramę, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli" (Łk 13:24 BW). To, czy zbawionych będzie wielu, czy niewielu nie wpływa na twoje obowiązki. Teraz jest czas zbawienia. Musisz starać się przejść przez bramę teraz, bo nadejdzie dzień, gdy wielu będzie szukało wejścia, lecz nie będą w stanie go znaleźć. Słowa Pana Jezusa mają wielką wagę. Przypominają o naszej osobistej odpowiedzialności za zbawienie i o ogromnym niebezpieczeństwie, kryjącym się w odkładaniu zbawienia na bok. Niech Duch Święty przemawia do serca każdego czytelnika, aby mógł wejść i zostać zbawionym! Podzielimy nasze rozważania na trzy części. więcej 

Przełomy w Dolinie Olbrzymów

Przełomy w Dolinie Olbrzymów „I wzrastał Dawid w potęgę, a Pan, Bóg Zastępów, był z nim” (2Sm 5:10 BW). „I poznał Dawid, że to Pan ustanowił go królem nad Izraelem i wyniósł wysoko jego królestwo ze względu na swój lud izraelski” (2Sm 5:12 BW). W tych słowach widzimy dwie rzeczy: fakt i jego wyjaśnienie. Fakt jest taki, że w historii Dawida nastąpił dramatyczny zwrot i, że zamiast dotychczasowych trudności i rozczarowań, rozpoczyna się okres jego panowania, sukcesu i dobrobytu. Ten fakt, nie jest odosobniony w historii. Jakże często (nawet w przypadku ludzi będącymi wybitnymi jednostkami) początkowy etap życia bywa jednym wielkim rozczarowaniem i pasmem niepowodzeń, podczas gdy dalsza część przynosi sukces przewyższający najśmielsze marzenia. więcej 

Kochaj Boga

Kochaj Boga „Jezus odpowiedział: Pierwsze przykazanie jest to: Słuchaj, Izraelu! Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest. Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swoje” (Mk 12:29-30 BW). „Lecz biada wam, faryzeusze, że dajecie dziesięcinę z mięty i ruty, i z każdego ziela, a pomijacie prawo i miłość Boga; a wszak należało i to czynić, i tamtego nie zaniechać” (Łk 11:42 BW). „Ale poznałem was, że nie macie w sobie miłości Bożej. Ja przyszedłem w imieniu Ojca mego, a wy mnie nie przyjmujecie; jeśli kto inny przyjdzie we własnym imieniu, tego przyjmiecie” (J 5:42-43 BW). Jezus przyszedł odnowić ludzkość, aby ludzie mogli powrócić do takich relacji z Bogiem oraz pomiędzy sobą, do jakiej pierwotnie zostali stworzeni. Najważniejszą rzeczą w tej odnowionej relacji z Bogiem jest to, że powinniśmy kochać Boga z całego serca więcej 

Suwerenność Boga i modlitwa

Suwerenność Boga i modlitwa Jestem często pytany, "Jeżeli wierzysz, że Bóg sprawia wszystko zgodnie ze swoją wolą (Ef 1:11) i że Jego wiedza o wszystkim w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości jest nieomylna, jaki zatem jest cel by modlić się aby coś się wydarzyło?" Zwykle to pytanie jest zadawane odnośnie ludzkich decyzji: "Jeśli Bóg przeznaczył niektórych by byli Jego synami i wybrał ich przed założeniem świata (Ef 1:4-5), jaki więc jest cel by modlić się o czyjeś nawrócenie?". Domniemany argument jest tutaj, że aby modlitwa zadziałała, człowiek musi mieć moc do samo-determinacji. To znaczy, wszystkie decyzje człowieka muszą ostatecznie należeć do niego, nie do Boga gdyż inaczej jest on zdeterminowany przez Boga i wszystkie jego decyzje są ustalone w Bożym odwiecznym zamyśle. Przeanalizujmy poprawność tego argumentu na podstawie przykładu podanego powyżej. 1. "Dlaczego modlić się o czyjeś nawrócenie jeśli Bó więcej 

Obudź się, który śpisz

Obudź się, który śpisz „Obudź się, który śpisz, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus” (Ef 5:14) Wykładając te słowa chcę, za pomocą Bożą:dać opis śpiących, których Apostoł miał na myśli, wytłumaczyć znaczenie wezwania: "Obudź się, który śpisz, i powstań z martwych", wyjaśnić obietnicę, daną tym, którzy budzą się i powstają: "Zajaśnieje ci Chrystus!". Po pierwsze, co do śpiących. Przez stan snu, w jakim przebywa zmysłowy, cielesny człowiek, rozumie się ten głęboki sen duszy, w którym pogrążeni są wszyscy potomkowie Adama: bierność, lenistwo duchowe, głupotę i brak zrozumienia swego własnego położenia; słowem ten stan, w jakim każdy człowiek przychodzi na świat i w którym pozostaje, dopóki nie obudzi go zeń głos Boży. Otóż, "ci, którzy śpią, w nocy śpią" (1 Tes 5:7). Jest to pierwotny stan zupełnej nieświadomości, kiedy to "ciemność okrywa ziemię i mrok narody" (Iz 60:2). Biedny, nie rozbudzony grzeszn więcej 

Już nigdy nie grzesz

Już nigdy nie grzesz Początek piątego rozdziału Ewangelii Jana opisuje niezwykłą historię, dobrze nam znaną, gdyż często stanowiącą temat kazań: uzdrowienie chorego człowieka przy sadzawce Betesda. Łatwo wczuwamy się w dramat tego człowieka: złożony chorobą od 38 lat, daremnie oczekuje cudu uzdrowienia przy sadzawce. Brak bliskiej osoby, która mogłaby mu pomóc („nie mam człowieka”) i jego niedołężność („zanim tam dojdę”) powodowały, że człowiek ten był pełen rozpaczy i beznadziei, mogąc tylko z coraz bardziej piekącą goryczą w sercu odliczać kolejne poruszenia wody przez anioła i kolejne cudowne uzdrowienia, lecz... nie swojego. Tak naprawdę, to potrzebował podwójnego cudu: cudu poruszenia wody i cudu dotarcia do niej jako pierwszy. Spotkanie Jezusa z chorym jawi się piękniej niż niejedna baśń. więcej 

Krzyż Chrystusa

Krzyż Chrystusa Czytelniku, co myślisz o krzyżu Chrystusa? Być może uważasz, że to pytanie jest mało ważne; lecz bezpośrednio dotyczy ono wiecznego dobra twojej duszy. Dwadzieścia wieków temu żył człowiek, który stwierdził, że „chlubi się” krzyżem Chrystusa. To był ktoś, kto wywrócił świat do góry nogami przez nauki, które głosił. To był ktoś, kto uczynił więcej, by ugruntować chrześcijaństwo niż jakikolwiek inny człowiek. Lecz co on mówi Galacjanom? „Niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa” (Ga 6:14 BW). Czytelniku, „krzyż Chrystusa” musi być ważnym tematem, skoro natchniony Apostoł mógł o nim mówić w ten sposób. Postaram się pokazać tobie, co to wyrażenie oznacza. Gdy tylko poznasz, co oznacza krzyż Chrystusa, wówczas będziesz w stanie, dzięki Bożej pomocy, zrozumieć jego ważność dla twojej duszy. więcej 

Zgłębianie Boga

Zgłębianie Boga „O głębokości bogactwa i mądrości, i poznania Boga! Jakże niezbadane są wyroki jego i nie wyśledzone drogi jego! Bo któż poznał myśl Pana? Albo któż był Jego doradcą?” (Rz 11:33-34 BW). Wciąż natykamy się na dyskusje dotyczące natury, charakteru i decyzji Pana Boga. Niektórzy, wszędzie rozgłaszają swe dogmatyczne „pewniki” i zażarcie bronią swych przekonań, inni zadają ostrożne pytania, jeszcze inni boją się zająć jednoznaczne stanowisko. Jaki jest Bóg w Swej Świętej Istocie? Czy jesteśmy w stanie pojąć Wiecznego, Wszechmocnego, Nieskończonego „JA JESTEM” w naszej (jakże ograniczonej) możliwości poznania?! W Księdze Izajasza Bóg mówi o sobie: „Z kim więc porównacie Boga i jakie podobieństwo mu przeciwstawicie?” (Iz 40:18 BW). Boga nie da się z niczym porównać i nie ma stworzenia, które byłoby podobne do Stwórcy! Oczywiście, ktoś zaprotestuje twierdząc, że człowiek został stworzony więcej