Książki

Pokora klejnot świętych

Pokora klejnot świętych

Wydawca: Wydawnictwo Ewangeliczne Poznań 1990

Rozdziałów: 12

Pokora to temat, który nieczęsto poruszany jest nawet w środowiskach chrześcijańskich. Cóż to właściwie jest – pokora?

Droga Golgoty

Droga Golgoty

Wydawca: Fundacja CLC

Rozdziałów: 10

Książka daje każdemu czytelnikowi okazję do pójścia swą własną drogą Golgoty i doświadczenia prawdziwego duchowego przebudzenia, naśladując Tego, który poszedł nią blisko 2000 lat temu. Jeśli pragniesz stale żyć w wolności, z radością i mocą służyć Jezusowi, to książka ta przybliży Ci wszystkie te błogosławieństwa. Na stronie publikujemy jedynie fragmenty tej książki, całość możesz zamówić tutaj

Marnotrawny Kościół

Marnotrawny Kościół

Rozdziałów: 5

Dziś mamy na świecie 2,3 miliarda chrześcijan którzy nazywają się kościołem, mamy 43 tysiące denominacji. W czasach Nowego Testamentu nie było takiego podziału, bo chrześcijanie byli skoncentrowani na tym, aby być Kościołem Pana Jezusa Chrystusa. Dziś powinniśmy wrócić do idei kościoła z pierwszych wieków chrześcijaństwa. Wrócić do Dnia Pięćdziesiątnicy. Obecnie jednak chrześcijanie są bardziej zainteresowani chodzeniem do kościoła niż byciem Kościołem. Bardziej chcą być fanami niż naśladowcami Chrystusa.

Korzenie prawdziwej wiary

Korzenie prawdziwej wiary

Wydawca: Stowarzyszenie „Świadome Chrześcijaństwo” wswch.pl

Rozdziałów: 9

Żyjemy w czasach pokoju i materialnego dobrobytu, które dają wiele możliwości do rozwijana się i szukania prawdy i sensu życia. Lecz jest to również czas duchowej płycizny i zewnętrznych pozorów, czasy niestałości i niewierności wobec Boga Zbawiciela ludzi. Publikujemy fragmenty książki „Korzenie prawdziwej wiary” Williama Guthrie. Jest to pomocny materiał do sprawdzenia naszej wiary, jej podstawy, świeżości i realności.

Opowieść o trzech królach

Opowieść o trzech królach

Wydawca: Waldemar Lisieski

Rozdziałów: 27

Powołują królów, lecz beze mnie, ustanawiają książąt, lecz bez mojej wiedzy. Oz 8:4

Adoniram Judson. Kierunek: Birma

Adoniram Judson. Kierunek: Birma

Wydawca: Pojednanie

Rozdziałów: 19

Jako pierwszy zagraniczny misjonarz wysłany z Ameryki, Adoniram Judson gorąco pragnął zanieść ewangelię do Birmy. Jego pragnienie spełniło się, ale tylko dzięki temu, że był gotowy zapłacić niewyobrażalnie wielką cenę. Znosił głód, choroby, więzienie i tortury na lądzie i na morzu, patrzył na śmierć swoich najbliższych, współpracowników i przyjaciół. Mimo cierpienia i depresji Adoniram Judson przetłumaczył całą Biblię na język birmański. Adoniram i Ann, jego pierwsza żona, przepełnieni miłością do Birmańczyków, byli iskrą, która rozpaliła ogień ewangelii w Birmie.

Nie marnuj swoich łez

Nie marnuj swoich łez

Wydawca: Nowa IDEA

Rozdziałów: 12

Nowe spojrzenie na odwieczne pytanie: Dlaczego sprawiedliwego spotyka cierpienie?

Mieszkaj w Chrystusie

Mieszkaj w Chrystusie

Wydawca: Nowa IDEA

Rozdziałów: 31

Rozważania na temat błogosławionego życia w społeczności z Synem Bożym. „Mieszkajcie we mnie, a Ja w was”