Słowo dnia 2015-12-30

czcionka: Aa Aa Aa Aa
„W gorliwości nie ustawając, płomienni duchem, Panu służcie!” (Rz 12:11 BW).

Gorliwość to pojęcie, które opisuje żarliwe zaangażowanie w jakąś sprawę, wynikające z głębokiego przekonania serca. Chrześcijańska gorliwość wykracza poza entuzjazm czy ekscytację związaną z realizacją ważnej misji. To święty zapał, pełne pasji zaangażowanie w Boże sprawy, płonąca miłość, która nie zadowala się dobrymi chęciami, ale podejmuje wszelkie niezbędne kroki, aby dotrzeć do zamierzonego celu.

Hebrajski termin tłumaczony, jako gorliwość dosłownie opisuje stan wrzenia, co jest doskonałą ilustracją rozpalenia ducha, wewnętrznego żaru, bulgoczącej lawy szukającej ujścia z głębi wulkanu. Jest to przeciwieństwo gnuśności i opieszałości, które są jak bagniste błoto uniemożliwiające się sprawne poruszanie.

Dosłownie w powyższym wierszu z Listu do Rzymian mamy zarówno wezwanie do gorliwej, pełnej świętego żaru służby Panu, jak i krytykę letniości, obojętności, ociężałości. Przetłumaczone w Biblii Warszawskiej słowo „okneroi” (ustawając) oznacza brak działania, lenistwo, opieszałość, jak oddaje to Biblia Gdańska: „W pracy nie leniwi, duchem pałający, Panu służący”

Pan Jezus pragnie naśladowców, którzy będą odzwierciedlać Jego gorliwość, która jak ogień płonęła w Jego czystej duszy rozmiłowanej w woli Ojca i szukającej Jego chwały (J 2:17).

Czy służymy naszemu Bogu z podobnym zapałem czy ociężale, ze wzdychaniem robimy co nam każe, choć chętniej zajęlibyśmy się „swoimi sprawami”?

Nasz stosunek do pełnionej przez nas służby jest równie ważny (albo i nawet ważniejszy) jak sama służba, gdyż Bóg poprzez nasze uczynki patrzy także na nasze serca, w których jest albo miła Mu ochotność albo zasmucająca Go opieszałość i niechęć.

Niechaj Boży Duch pomoże i nam wejrzeć w nasze wnętrza aby rozradować się nad płonącym tam żarem miłości, albo zapłakać nad tlącymi się niedopałkami!

Nie zgódźmy się z jakimkolwiek innym stanem jak tym, do którego wzywa nas powyższy wiersz: płomienna gorliwość!

Jeśli jej nam brak, przyjdźmy do miejsca z którego płyną wszystkie nasze źródła – pod krzyż, gdzie wyznając grzech letniości, możemy doświadczyć napełnienia zmartwychwstałym życiem Zbawiciela, Jego żarliwością o Boży Dom i chrztu w Jego świętym ogniu!

Najnowsze słowo dnia

 • Słowo dnia 2015-12-08

  [quote]Alleluja! Chwalcie słudzy Jahwe, chwalcie imię Jahwe! Niech imię Jahwe będzie błogosławione odtąd i aż na wieki! Od wschodu słońca aż po zachód jego niech imię Jahwe będzie... więcej 

 • Słowo dnia 2015-10-07

 • Słowo dnia 2015-09-30

 • Słowo dnia 2015-09-10

 • Słowo dnia 2015-05-25

 • Słowo dnia 2015-04-09

 • Słowo dnia 2015-04-07

 • Słowo dnia 2015-04-01

 • Słowo dnia 2015-03-06

 • Słowo dnia 2014-12-29