Pan Bóg jest obecny

czcionka: Aa Aa Aa Aa
Pan Bóg jest obecny Gerhard Tersteegen - autor słów, urodził się w Niemczech w 1697.
Kiedy poznał Chrystusa, postanowił całkowicie poświęcić swoje życie Zbawicielowi.
W wieku 22 lat, zamieszkał w małym, bardzo skromnym domku, gdzie nauczał o Królestwie Niebieskim.
Aby się utrzymać, po 10 godzin dziennie tkał na krośnie jedwabne wstążki. W modlitwie spędzał 2 godziny dziennie.

Z powodu takiego życia był wzgardzony i odrzucony przez swoją rodzinę. Jednak setki prostych ludzi przychodziło pod jego dom i tłoczyło się tam, aby posłuchać o sprawach Bożych.

Pobożność Gerharda Tersteegena była znana wszystkim. Nazywano go "lekarzem ubogich i porzuconych".
Mimo, że władze kraju zabroniły Tersteegenowi głoszenia Ewangelii, nie przestał pracować dla Pana do końca życia. Organizował zgromadzenia, jeździł do Holandii gdzie mógł otwarcie przemawiać, natomiast w swoim kraju nauczał na niewielkich spotkaniach. Prowadził bardzo liczną korespondencję z wierzącymi, w której odpowiadał na ich pytania dotyczące wiary i pobożnego życia. Napisał 111 hymnów na cześć swojego Pana. Jest też autorem licznych życiorysów wierzących.

Intensywna praca dla Zbawiciela spowodowała załamanie się jego zdrowia. Jednak nie ustawał w pisaniu. Będąc już na łożu śmierci napisał jeszcze:
"Dzisiaj usługiwał mi Malachiasz. Nie wszystko jest jeszcze gotowe. Ciągle znajduje we mnie coś, co wymaga jeszcze oczyszczenia.

Nie mogę mówić o wielkich rzeczach i przeżyciach, ale Bóg daje mi łaskę, bym zapominał o sobie. Cierpię bardzo.

Aniołowie troszczą się o mnie... Tak, pokazują mi miłość Bożą. Wszystkie te cierpienia i słabości są częścią naszej drogi i przechodzimy dalej, zostawiając za sobą wyboje. Słodka wieczność jest naszym domem, a Jezus, który wszystko czyni słodkim, jest naszym towarzyszem podróży. Jakaż to wielka miłość i łaska!".

Odszedł przed oblicze Pana spokojnie, w czasie głębokiego snu. Był rok 1769...
pobierz


1. Pan Bóg jest obecny! Pokłon Mu oddajmy, kornie Jego wysławiajmy!
Wpośród nas Wszechświęty, serca, zamilknijcie, czołem wszyscy przed Nim bijcie!
Kto Go zna, W sercu ma, niechaj Doń się zbliży, przed Nim się uniży!

2. Pan Bóg jest obecny! Cherubiny Jemu Służą, jako Panu swemu;
Święty, święty, święty! Wdzięcznie Mu śpiewają, gdy przed tronem Jego stają.
Na głos nasz, Panie, zważ, przyjm te skromne dary, naszych serc ofiary!

3. My się wyrzekamy wszelkich czczych marności, uciech świata i radości.
Wolę, duszę, ciało, życie tu składamy, na Twą własność oddawamy.
Tylko Ty Naszej czci godzien jesteś, Boże! Wielbim Cię w pokorze.

4. Majestacie Boży! Niech Cię godnie chwalę, niech Ci w duchu służę stale.
Niech, jak aniołowie, wciąż przed Tobą stoję i obecność czuję Twoją!
W łasce Swej Sprawić chciej, abyś we mnie, Panie, miał upodobanie!

5. O powiewie życia, którym oddychamy, w którym byt i żywot mamy!
O bezdenne morze, cudzie niezmierzony, duch mój w Tobie zagłębiony.
Bądź w nas Ty, W Tobie my, byśmy niczym byli, Tobą tylko żyli!

6. Ty przenikasz wszystko, światło Twe bez cienia me oblicze opromienia.
Jak ku słońcu dążą pełne krasy kwiaty, zdobne w różnobarwne szaty,
Tak i ja, Własność Twa, myśl do Ciebie wznoszę, o Twe światło proszę.

7. Ty mnie uczyń szczerym, naucz mię prostoty, niech mną rządzi pokój złoty,
Abym Twoje widział światło wiekuiste, daj ku temu serce czyste,
Aby się Serce me orlim lotem wzbiło, z Tobą się złączyło!

8. Przyjdź, zamieszkaj we mnie, obierz, o mój Panie, w sercu moim Swe mieszkanie!
Racz się Sam uwielbić we mnie, święty Boże! Do stóp Twoich się położę.
Wszędzie, gdzie znajdę się, niech spostrzegam Ciebie, Boże, Ojcze w niebie
Wyświetleń: 1666

Najnowsze świadectwa

 • O Boże, podtrzymaj mnie

  W Liście do Hebrajczyków czytamy o bohaterach wiary, którzy „doświadczyli szyderstw i biczowania, ponadto kajdan i więzienia. Byli kamienowani, przerzynani piłą, doświadczani, zabijani... więcej 

 • Bóg wynagradza stracone lata

 • Odpoczywamy w Tobie

 • Wiersze zamienione w Pieśni Chwały

 • Świadectwo Annie Poonen

 • Czekałem na śmierć

 • Szklany bóg

 • Nieść ratunek

 • Jestem chodzącym cudem

 • W celi znalazłem Biblię