Daj nam Panie wytrwać w czasie burz


Jeśli nagranie wymaga tłumaczenia prosmy kliknąć w przycisk "Włącz napisy"
1. Daj nam Panie wytrwać w czasie burz,
Byśmy tam przed Twoim tronem, Przed rycerstwem niezwalczonym Wieniec chwały otrzymali już!

Ref: Trzymaj się, trzymaj się!
Bracie, siostro, wiernym w boju bądź!
Trzymaj się, trzymaj się!
Byś mógł wieniec wiecznej chwały wziąć!

2. Wąska wiedzie ścieżka w niebios strop, Szczęśliw ten, kto z niej nie zboczy,
Kto się grzechem znów nie zbroczy,
Kto nie padnie pod brzemieniem prób!

3. Wszystką trwogę, bojaźń świata zmóż! Bojaźliwe bowiem ramie,
Mocy piekieł nie przełamie
Pan trwożliwych nie uwieńczy dusz!

4. W niebo niech się wzniosą myśli twe, Patrz, tam Ojciec mieszka mocny,
On ci wciąż chce być pomocny,
On miłości ci spojrzenie śle.